תחבורה אווירית
עמוד הביתתחבורה אוויריתארקיע קווי תעופה ישראליים

ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ

ארקיע, חברת התעופה הפנים-ארצית הראשונה בישראל, שלטה בשמי הארץ מאז קום המדינה והפכה לגורם חשוב בשוק טיסות השכר הבינלאומיות.

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה