תשתיות ותיאום תחבורתי

אמצעי בטיחות לתשתיות בערים

						100_tastiyot.jpg
השפעת אמצעי בטיחות שונים על הבטיחות נבדקה במספר רב של מחקרים בעולם. מטבע הדברים, כל מחקר מוגבל למסגרת שבו הוא מבוצע: במדינה המסוימת ובתנאים הקיימים בה, בתקופת הזמן המסוימת, ובקטעי הדרך שמשמשים כבסיס למחקר. מסיבה זו נעשה שימוש בשיטת "Meta Analysis", שמהותה ריכוז ממצאי מחקרים רבים ככל האפשר שנעשו בכל העולם, כדי ליצור בסיס נתונים רחב ומתאים לניתוח סטטיסטי.
העבודה המקיפה ביותר נעשתה בשיטה זו ע"י
Rune Elvik & Truls Vaa: The Handbook of Road Safety Measures, Elsevier, 2004
בעבודה זו מרוכזים ממצאים מעשרות רבות של מחקרים בכל סוג של אמצעי בטיחות. כך למשל, בנושא השפעת מעגלי תנועה נסקרו 28 מחקרים, ובניתוח השפעת גדרות בטיחות נסקרו 38 מחקרים.
1 מעגלי תנועה
2 גדרות בטיחות
3 הסדרים למיתון תנועה באזורי מגורים
4 סימון כבישים - סימני דרך
5 מחלפים

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה