עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

יבוא אישי של כלי רכב

						100_rehev.jpg
יבוא אישי של כלי רכב נמצא תחת פיקוח של תחום יבוא באגף הרכב. בחלק זה ניתן למצוא מידע על יבוא אישי של כלי רכב כגון: רכב מסוג M1, רכב נכה מסוג M2, אופנוע מסוג L, רכב אספנות, רכבי סיור ורכב מוארך למורה דרך. יבוא הדגמים מותנה באישור או ברישיון ליבוא אישי.
עדכוני סטאטוס לבקשה מתקבלים בזמן אמת אל תיבת הדואר האלקטרוני שהוזנה בידי המבקש. ניתן לפנות גם אל מוקד "רישוי קול" (5678*) לקבלת מידע אודות סטאטוס הבקשה ולמשלוח שאילתות למחלקת יבוא.
1 תהליך ייבוא אישי של רכב בישראל
2 נוהל למתן רישיון יבוא אישי של רכב נוסעים פרטי מסוג M1, רכב נכה מסוג N1 או M2 ואופנוע מסוג L, לאזרח תושב ישראל ולתושב חוזר
3 נוהל למתן רישיון ביבוא אישי לרכבי סיור ורכב מוארך למורה דרך
4 יבוא אישי של רכב אספנות
5 רשימת תוצרים ודגמים של כלי רכב נוסעים פרטי מסוג M1
6 רשימת המסמכים הנדרשים ביבוא אישי של רכב מסוגים שונים
7 מכוני הרישוי שקבלו מינוי לשם רישום רכב ביבוא אישי
8 דרישות חובה עיקריות בדבר יבוא אישי של רכב נוסעים פרטי מסוג M1
9 דרישות מיוחדות לרכב המיוצר בארצות NAFTA
10 רשימת תוצרים ודגמים של אופנועים
11 דרישות חובה עיקריות לאופנועים מסוג L
12 דרישות מיוחדות לאופנועים המיוצרים בארצות NAFTA
13 יבוא רכב בעל הנעה חשמלית
14 נוהל למתן רשיון ביבוא אישי של רכב לעולים חדשים
15 נוהל אישור רכב המיובא לישראל בידי תייר
16 יבוא טרקטורונים "לשימוש אישי"
17 חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב מסוג N1-M1
18 נוהל הגשת בקשה להסרת הגבלת העברת בעלות מרכב ביבוא אישי

על סדר היום

ראשון, 04 דצמבר 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
בהתאם לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 ותקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי) התשע"ו-2016, חלה חובת תשלום אגרה בעד בקשה לרישיון לייבוא אישי כאמור בסעיף 33 לחוק, בגובה של 250 ₪ וזאת כתנאי לבחינת הבקשה.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
חמישי, 03 נובמבר 2016
הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
בתהליך החדש נעשה שימוש בטופס ממוחשב ובמערכת מסלול, באמצעות הטופס מגישים את הבקשה ליבוא, ובאמצעות המערכת ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה ולראות את האישורים שניתנו לבקשה.
קרא עוד...הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
שני, 16 מאי 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על שינויים בקבלת קהל בתאריכים 18-19/05/2016
בתאריכים אלו, מחלקת צמ"ה/מוסכים/סחר/שמאים/תקינה/יבוא לא יקבלו קהל ולא יהיה מענה טלפוני עקב יציאה לכנס דו יומי לעובדי אגף הרכב.
רביעי, 06 אפריל 2016
הודעת הבהרה למכרז פומבי מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב ביחס לאתר מס' 3/2105 קרית אתא
קרא עוד...הודעת הבהרה למכרז פומבי מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב ביחס לאתר מס' 3/2105 קרית אתא
רביעי, 16 מרץ 2016
הודעת הבהרה למכרז מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב
בהתאם להסכמת הצדדים שניתן לה תוקף של פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים מיום 10/03/2016 (עת"מ 50548-02-16), וועדת הבדיקה למכרז, מבהירה בזאת ביחס לתנאי הסף שבסעיף 4.3 לתנאי המכרז כדלקמן:
קרא עוד...הודעת הבהרה למכרז מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב
למעלה