תשתיות ותיאום תחבורתי

תשתיות בינעירוניות

						100_tastiyot.jpg
פיתוח רשת הכבישים הבינעירוניים הוא אחד מתחומי הפעילות המרכזיים במשרד התחבורה. הגידול המהיר באוכלוסיית ישראל ובהיקף השימוש ברכב, מחייב השקעה מתמדת ברשת הכבישים הבינעירונית, המהווה מנוף חיוני לפיתוח אורבני, חברתי וכלכלי.
1 החברה הלאומית לדרכים
2 כבישי אורך ורוחב
3 מחלפים
4 נתיבי תחבורה ציבורית
5 הנתיב המהיר - מגיעים מהר יותר לתל-אביב!
6 שלטים, תמרורים, רמזורים
7 בטיחות
8 כביש חוצה ישראל
9 כביש האגרה הראשון בישראל
10 כביש חוצה ישראל - גאוגרפיה
11 חוצה ישראל - פרויקט תשתית לאומי
12 לוקחים אחריות על כבישי ישראל

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה