תשתיות ותיאום תחבורתי

תשתיות עירוניות

						100_tastiyot.jpg
בתחומי הרשויות המקומיות מוטלת האחריות לתכנון, פיתוח ואחזקת תשתיות התחבורה על הרשות עצמה, הפועלת ישירות או באמצעות חברות עירוניות וממשלתיות. עיקר פעילותו של משרד התחבורה מתבטאת בקידום תהליכי התכנון והאישור ובהשתתפות במימון הפרויקטים.
1 פיתוח תחבורתי
2 נתיבי איילון - מטרופולין תל-אביב
3 איילון מרכז, צפון, דרום ומזרח
4 מטרופולין ירושלים
5 כבישים עורקיים: שיפור הנגישות בתוך העיר
6 שערי ירושלים: שיפור הנגישות אל העיר
7 כבישי הטבעת: נגישות לכל
8 עבודות התשתית לקראת הרכבת הקלה בירושלים
9 שיפור חזות העיר
10 תוכניות לעתיד ירושלים
11 מטרופולין חיפה - תשתיות ובנייה
12 יעדי תכנון התחבורה בחיפה
13 המטרונית - הדור הבא של התחבורה בחיפה
14 נתיבי המפרץ - דרך פרברית מהירה
15 פרויקט "מנהרות הכרמל"
16 עורקי תחבורה בתוך העיר
17 רשויות מקומיות - קידום תשתיות התחבורה
18 משקיעים ביישובי המיעוטים

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה