תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות

						100_tastiyot.jpg
נוהל עבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות. על פי פקודת העיריות, הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית לפיתוח, לסלילה ולאחזקה של כבישים, מדרכות, תמרורים ומתקני תחבורה אחרים הנמצאים בתחום שיפוטה. אחריות זו כוללת גם את גיוס כל המקורות הדרושים למימון ביצוע העבודות השונות.
אגף תשתיות ותיאום תחבורתי מפרסם את חוברת "שותפים לדרך" המרכזת את נוהל העבודה המעודכן (כסליו תשע”ד, נובמבר 2013).
שותפים לדרך
1 נוהל עבודה - רקע
2 מטרות העל בתיקצוב רשויות מקומיות
3 סוגי הפרויקטים בהם משתתף משרד התחבורה
4 מרכיבי ההשתתפות בפרויקטים הממומנים ע״י משרד התחבורה
5 סוגי הפרויקטים והמרכיבים בהם משרד התחבורה אינו משתתף
6 שיעור ההשתתפות של משרד התחבורה
7 אופן הגשת בקשות הרשות המקומית (תכנית עבודה שנתית)
8 קביעת סדרי עדיפות
9 תהליך התקצוב ותשלום הכספים בגין ביצוע
10 חוברת שותפים לדרך

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...
שני, 30 יולי 2012
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות – עדכון מועד הגשה
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי יבשתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות כי מועד הגשת דרישות הרשויות נדחה ל-1 בספטמבר, 2012. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
שני, 07 ינואר 2008
פרויקטים תחבורתיים בשיתוף הסקטור הפרטי - PPP- Public Private Partnership
PPP - Public Private Partnership הינה שיטה לביצוע פרויקטים ציבוריים באמצעות שיתוף הסקטור הפרטי. בשיטה זו, שהולכת ותופסת תאוצה בארץ ובעולם, ניתן לבצע פרויקטי תשתית מסוגים שונים כשחלק ניכר מהם מהווים פרויקטים תחבורתיים.
קרא עוד...

סקר - תחבורה יבשתית

פרוייקטים מועדפים לפיתוח בישראל בנושא:
 
ברור תוצאת מבחן מעשי
ברור תוצאת מבחן מעשי
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים