תכנון תחבורתי לבטיחות בדרכים

						100_betihut.jpg
אחד מהתפקידים המרכזיים של משרד התחבורה בכלל ותכנון תחבורתי בפרט הוא שיפור הבטיחות ומניעת תאונות בדרכים. תכנון נכון של תשתיות,התקני תנועה ובטיחות והסדרי תנועה יובילו לשמירה על הביטחון של נהגים והולכי רגל, ובהתאם לכך למניעת התאונות בדרכים.
1 הסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים
2 שיפורים בטיחותיים בתשתיות
3 תכנון התקני תנועה ובטיחות וניסויים בדרך
4 תכנון הסדרי תנועה בסביבת מכשולי גובה
5 תכנון מאור בדרכים
6 תכנון תחנות היסעים בבתי ספר
7 תכנון מפגשי מסילות ברזל
8 ניסוי שדה על חומרים לסימון דרכים

על סדר היום

חמישי, 07 יולי 2016
מכרז להכנת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה באתרי עבודה עירוניים
חברת מ.ת.ל – מנהלת תכנון תחבורתי לישראל בע"מ מזמינה בזאת מציעים לקבל הצעות להכנת "הנחיות לתכנון הסדרי תנועה באתרי עבודה עירוניים", והכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה (להלן" "המכרז").
קרא עוד...
רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות