תכנון תחבורתי

תכנון תחבורה עירונית

						100_rehev.jpg
תכנון תחבורה עירונית נכון ומאוזן אמור להביא שירות ורווחה לתושבים בשני היבטים מרכזיים: איכות חיים ובטיחות בדרכים.
לפיכך, משרד התחבורה מפיץ סדרה חדשה של הנחיות "הסידרה הירוקה" אשר מציגה תפיסה חדשה, של העמדת הבטיחות, איכות החיים והתחשבות ברצון התושבים והקהילה בראש סולם העדיפויות בתכנון התשתית התחבורתית והסביבה העירונית, לפי השיקולים המסורתיים של קיבולת,רמת השירות ונוחיותו של הרכב הפרטי.
1 הנחיות לתכנון רחובות בערים (הרחוב, רכב מנועי, אופניים, הולכי רגל, צמתים, עצמים וצמחיה)
2 תכנון איזורי מיתון תנועה
3 הנחיות לתכנון רחובות משולבים
4 תכנון מעגלי תנועה
5 תכנון פסי האטה
6 תכנון מעברי חציה עתירי ביקוש
7 תכנון חניה
8 הנחיות לתכנון שילוט הדרכה עירוני
9 תכנון הסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים עירוניות
10 הנחיות לתכנון מימדים לרחבות חניה ברחובות ללא מוצא באזורי מגורים
11 הנחיות לתכנון אזור רכב תפעולי

על סדר היום

חמישי, 23 פברואר 2017
מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
חברת מ.ת.ל - מנהלת תכנון תחבורתי לישראל בע"מ מזמינה בזאת מציעים לקבל הצעות להכנת "הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך", והכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה (להלן" "המכרז").
קרא עוד...מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה