תכנון תחבורתי

תכנון תחבורה ציבורית

						100_tahbura_ziburit.jpg
בעשורים האחרונים בעולם גברה מודעות להשפעות חיצוניות שליליות של תנועת הרכב הפרטי, המתבטאות ביצירת מפגעי גודש, זיהום אוויר, רעש וחוסר בטיחות.  פיתוח ותכנון מערכת יעילה של תחבורה ציבורית מהווה חלופה מועדפת, אשר תביא למזעור השפעותיה השליליות של תנועת הרכב הפרטי ותתרום לשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה במרחב העירוני והמטרופוליני. יעילותה של המערכת נמדדת על פי תרומתה לפיצול הנסיעות לטובת התחבורה הציבורית, בין היתר ע"י הקצאת נתיבי תנועה מיוחדים  וקיצור זמני ההמתנה ברמזורים לכלי רכב ציבוריים.
1 תחנות אוטובוס
2 תחנות רכבת
3 תכנון הסדרי העדפה לתחבורה ציבורית
4 תכנון נתיבי תחבורה ציבורית
5 תכנון שילוב מערכות הסעת המונים ברמזורים
6 תכנון תנועה ציבורית - דרכים חיוניות
7 תכנון מסוף אוטובוסים
8 גלאים לזיהוי כלי רכב מועדפים
9 תכנון מרכזי תחבורה משולבים
10 הנחיות ונהלים לתכנון נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית

על סדר היום

חמישי, 23 פברואר 2017
מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
חברת מ.ת.ל - מנהלת תכנון תחבורתי לישראל בע"מ מזמינה בזאת מציעים לקבל הצעות להכנת "הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך", והכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה (להלן" "המכרז").
קרא עוד...מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה