תכנון תחבורתי

תכנון תחבורה ציבורית

						100_tahbura_ziburit.jpg

הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בעשורים האחרונים בעולם גברה מודעות להשפעות חיצוניות שליליות של תנועת הרכב הפרטי, המתבטאות ביצירת מפגעי גודש, זיהום אוויר, רעש וחוסר בטיחות.  פיתוח ותכנון מערכת יעילה של תחבורה ציבורית מהווה חלופה מועדפת, אשר תביא למזעור השפעותיה השליליות של תנועת הרכב הפרטי ותתרום לשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה במרחב העירוני והמטרופוליני. יעילותה של המערכת נמדדת על פי תרומתה לפיצול הנסיעות לטובת התחבורה הציבורית, בין היתר ע"י הקצאת נתיבי תנועה מיוחדים  וקיצור זמני ההמתנה ברמזורים לכלי רכב ציבוריים.

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה