תכנון תחבורתי

ניהול ובקרת תנועה

						100_tastiyot.jpg
ניהול התנועה ברשת דרכים מטרופולינית כרוך בהפעלה של מערכות בקרת תנועה מסוגים שונים ובטכנולוגיות שונות ברשתות הדרכים המהירות, הפרבריות והעירוניות. שיטות התפעול ואסטרטגיות הבקרה משתנות, ותלויות בסוג הדרך ובמאפייני התנועה.לכן, בניהול תנועה מערכתי באיזור מטרופוליני נדרש תיאום באיזורי ההשקה ושילוב של המערכות השונות. שילובן הנכון במאמץ משותף יכול להביא להתיעלות ושיפור הבטיחות.
1 הנחיות להסדרי תנועה לקביעת הסדרי חניה בתשלום
2 הנחיות לתכנון מערכות בקרת נתיבים לדרכים בישראל
3 תוכנית אב ארצית לניהול ובקרת תנועה
4 המדריך העולמי לקיבולת בדרכים - HCM
5 תמרורים - לוח התמרורים הישראלי
6 תכנון רמזורים
7 הנחיות לשימוש בתוכנות לתכנון תכניות רמזורים בישראל
8 תקנות והנחיות להצבת תמרורים
9 הנחיות לאופן הכנת תמרורי ב – 56 "תחנת אוטובוסים ציבוריים"
10 תכנת מחשב לאחזקת רישום התמרורים ברשויות התימרור המקומיות
11 תכנון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה מתחלפים
12 הנחיות להכנת נוהל לסגירת מנהרה

על סדר היום

חמישי, 23 פברואר 2017
מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
חברת מ.ת.ל - מנהלת תכנון תחבורתי לישראל בע"מ מזמינה בזאת מציעים לקבל הצעות להכנת "הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך", והכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה (להלן" "המכרז").
קרא עוד...מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה