משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבור

ממשל וציבור

מנהרות הכרמל נפתחו לתנועה

מנהרות הכרמלרבים מתושבי חיפה והצפון כבר עוברים מדי יום במנהרות הכרמל, תוך חיסכון משמעותי בזמן ובדלק והפחתת עומסי התנועה וזיהום האוויר בעיר חיפה ובמבואותיה. המנהרות נפתחו כחצי שנה לפני המועד המתוכנן, והתקבלו בהתלהבות על ידי תושבי חיפה והצפון, וכן נהגים אשר עוברים דרך העיר.
קרא עוד... מנהרות הכרמל נפתחו לתנועה
 

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח או תושב, יש את הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב).
משרד התחבורה נדרש עפ"י חוק זה לקיים ערוצי תקשורת פתוחים בכל תחומי התחבורה: יבשה,אוויר וים, וכך לאפשר לציבור המבקש להיחשף למידע ולבחון את פעולות המשרד הנרחבות והנוגעות לכלל הציבור.
קרא עוד... חוק חופש המידע
 

מיזם הרכב החשמלי בישראל

מוצגת להלן הערכה ראשונית של הישימות וסיכויי ההצלחה של מיזם להפצת רכב חשמלי בישראל, וכן בחינה של ההשלכות התחבורתיות האפשריות של המיזם בתחום התחבורתי: השפעתו על רמת המינוע, הנסועה ועוד. המסמך אינו עוסק בהשלכות הרכב החשמלי בתחום הסביבתי.
קרא עוד... מיזם הרכב החשמלי בישראל
 

דו"ח הוועדה הבין-משרדית למיסוי "ירוק"

בשנים האחרונות, מתוך מודעות גוברת והולכת לנושא איכות הסביבה, פותחו ונכנסו לשימוש טכנולוגיות שנועדו להפחית את זיהום האויר, מיושמים תקני זיהום אויר מחמירים על דגמי הרכב הנמכרים, ובהתאם לכך נעשים מאמצים על ידי יצרני הרכב לשפר את ביצועי הדגמים המיוצרים על ידם מתוך מטרה להפחית את צריכת הדלק ואת כמות הזיהום הנפלטת בזמן נסיעה.
קרא עוד... דו"ח הוועדה הבין-משרדית למיסוי "ירוק"
 

ועדה לבחינת הרפורמה בתחבורה הציבורית מסקנות והמלצות

המלצות ליישום תהליך הרפורמה בתחבורה הציבורית
להלן המלצות הוועדה הציבורית אשר מונתה על ידי שר התחבורה לבחינת יישום הרפורמה בתחבורה הציבורית (נספח 1).
הרפורמה הנדונה נגזרת מהחלטת ממשלה מס' 1301 מיום 08/01/97, שעל פיה מתנהל תהליך של העברת פעילות קיימת של "אגד" ו"דן" לתפעול באמצעות זכיינים; זאת במסגרת הליך מכרזי.
אחרי שקיבלה אישור לכך קיימה הוועדה הליך שימוע ציבורי ממושך. כמו כן קיימו חברי הוועדה והוועדה במליאתה דיונים ממושכים בנושאים שעל הפרק.
קרא עוד... ועדה לבחינת הרפורמה בתחבורה הציבורית מסקנות והמלצות
 
<< התחלה < קודם 21 הבא > סיום >>
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה