משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפה

תחום חקיקה ואכיפה

משרד התחבורה מבצע חקיקה המסדירה ענייני תחבורה יבשתית, אוירית וימית בישראל.

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן - החוק), ותקנה 3 לתקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), התשע"ג-2013 (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:
קרא עוד... הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012
 

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

להלן טיוטת פרקי התקנות לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, יחד עם נוסח החוק, כפי שאושר בקריאה שניה ושלישית במליאת כנסת ישראל מיום 28/06/2016.

מטרתו של חוק זה להסדיר את השירותים בענף הרכב, לרבות בתחום הייבוא, כדי להבטיח:
קרא עוד... חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
 

טפסי הודעה לכניסה למקרקעין לצורך ביצוע פעולות על פי פקודת מסילות הברזל

פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 סעיף 14ב(א) מאפשרת למקים או מפעיל מסילת ברזל להיכנס למקרקעין ולבצע פעולות המנויות ומוגדרות בפקודה כפעולה קלה, משמעותית וחיזוק מורכבת. על פי הפקודה [סעיף 14 ג(א) ו 14 ז(א) ] מקים או מפעיל אינו רשאי להיכנס למקרקעין לשם ביצוע אחת מהפעולות המצוינות לעיל, אלא אם כן מתקיימים התנאים בפקודה.
קרא עוד... טפסי הודעה לכניסה למקרקעין לצורך ביצוע פעולות על פי פקודת מסילות הברזל
 

הודעה לפי תקנה 3(א) לתקנות מסילות הברזל (מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית), התשע"ו-2015

המפקח על התעבורה יקים מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית, לשם מתן מידע לציבור על שירותי תחבורה ציבורית, ובין השאר מידע על שילוב בין קווי הנסיעה ברכבת ושילוב בינם לבין קווי השירות לאוטובוס, והכל באמצעות הטלפון, ובכלל זה הודעות מסרון (SMS), והאינטרנט.
קרא עוד... הודעה לפי תקנה 3(א) לתקנות מסילות הברזל (מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית), התשע"ו-2015
 

החלטות ועדת ערר רכבת קלה

לפי הוראות פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 הוקמה ועדת הערר לעניין החיוב המוגדל בגין עליה ללא כרטיס או נסיעה עם כרטיס שלא תוקף לרכבת קלה.
קרא עוד... החלטות ועדת ערר רכבת קלה
 
<< התחלה < קודם 1 2 3 4 הבא > סיום >>

דף 1 מתוך 4

למעלה