משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפה

תחום חקיקה ואכיפה

משרד התחבורה מבצע חקיקה המסדירה ענייני תחבורה יבשתית, אוירית וימית בישראל.

התקשרות בפטור ממכרז

קרא עוד... התקשרות בפטור ממכרז
 

קריטריונים לתשלום פיצויים מכח סעיף 7 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943

קרא עוד... קריטריונים לתשלום פיצויים מכח סעיף 7 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943
 

הנחיות וטופס להגשת ערר על החלטה בהשגה - רכבת מקומית

לנוחיותכם, מצורפים קבצים בשפות עברית, ערבית ואנגלית הכוללים הנחיות וטופס להגשת ערר על השגה של חברת סיטיפס.
במידה והחלטתם להגיש ערר, אנא מלאו את הטופס בכתב יד ברור ושלחו בהתאם להנחיות.

עברית - הנחיות וטופס להגשת ערר על השגה של חברת סיטיפס
English - Form and Instructions for filing an appeal on CityPass Attainment
عربي - تعليمات ونموذج لتقديم اعتراض الى اللجنه بموضوع الغرامات المكبره في القطار الخفيف 

הודעה על תחילת תוקפו של היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית ומועד סיומו לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל''ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46ה(ב) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 , אני מודיע כי תחילת תוקפו של היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית-ירושלים הוא ביום ט"ו באלול התשע"א (14 בספטמבר 2011) ומועד סיומו בתום תקופת הזיכיון לפני תנאי הזיכיון, כפי שיפורסם.
אלכס לנגר
מנהל מסילת ברזל מקומית
 

תזכיר חוק שירותי הובלה

חוק שירותי הובלה (תיקון מס' 3), התשע"א-2011
מטרת החוק המוצע והצורך בו
ממשלת ישראל, בהחלטתה חמ/3 מיום 17/04/2005, אימצה המלצות של ועדה בין משרדית שעסקה בנושא ההובלה היבשתית של חומרים מסוכנים. בעקבות החלטה זו, צוות משותף למשרד התחבורה ולמשטרת ישראל דן באופן יישום ההמלצות האמורות ובין היתר הציע לתקן את חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – החוק), בשני עניינים: האחד, הטלת אחריות על נהג של רכב שעליו חל החוק, בנוסף על המוביל והמזמין, לקיומו ותקינותו של שטר המטען; והשני, קביעת חזקה לפיה האמור בשטר המטען לעניין סוג המטען, הוא נכון.
קרא עוד... תזכיר חוק שירותי הובלה
 
<< התחלה < קודם 1 2 3 4 הבא > סיום >>

דף 3 מתוך 4

למעלה