משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפה

תחום חקיקה ואכיפה

משרד התחבורה מבצע חקיקה המסדירה ענייני תחבורה יבשתית, אוירית וימית בישראל.

תזכיר חוק רישוי ענף מוניות השירות

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 105), התשע"ב-2011
מטרת החוק המוצע והצורך בו
ביום 12/4/2005 התפרסם ברשומות חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 64), התשס"ה-2005, ובו נוסף סימן ג'1 לפרק השני בפקודת התעבורה (להלן - הפקודה). בסימן זה הוסדר לראשונה בחקיקה ראשית, רישוי ענף מוניות השירות. הסדר זה, אף כי לא הוכתר בתואר "הוראת שעה", הוא הסדר זמני, כעולה מסעיף 14טו(א) לפקודה, בו נקבע כי רישיונות לפי סימן זה יינתנו עד 31/12/2010 לכל היותר, עם סמכות לשר התחבורה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות מועד זה בעד שלוש שנים, שנה אחת בכל פעם. עד כה נעשה שימוש בסמכות זו פעם אחת, כך שהמועד האחרון לרישוי מכוח הסימן האמור עומד כיום על 31/12/2011.
קרא עוד... תזכיר חוק רישוי ענף מוניות השירות
 

תזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106)

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106), התשע"ב-2011
מטרת החוק המוצע והצורך בו פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) מהווה מסגרת חוקית, אשר מכוחה נקבעים דיני התעבורה הנוגעים לכל פרט מן הציבור שכן כל אחד הוא עובר דרך, וביתר שאת הם נוגעים לכ-3.5 מיליון נהגים ולכ-2.5 מליון בעלי רכב. דינים אלה מתערבים בפעולות יומיומיות בסיסיות ושגרתיות ביותר, ברובם אינם נתפסים על ידי החברה כנורמות פליליות של ממש, ומכאן ריבוי הפרותיהם.
קרא עוד... תזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106)
 

הקמת ועדה מכרעת לבחינת קריטריונים לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין ("פיצויים מן החסד")

בהתאם להודעת המדינה לבית המשפט העליון במסגרת איחוד תיקים, הוקמה ועדה מכרעת לצורך קביעת קיום הקריטריונים לתשלום או אי-תשלום פיצויים לפנים משורת הדין ("פיצויים מן החסד" לפי סעיף 7 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943) בגין הפקעות מקרקעין שבוצעו עד יום 15 בפברואר 2010 לצורך ביצוע עבודות פיתוח, סלילה והתוויה של דרך, מסילת ברזל או צומת דרכים (להלן - הוועדה המכרעת).
קרא עוד... הקמת ועדה מכרעת לבחינת קריטריונים לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין ("פיצויים מן החסד")
 
<< התחלה < קודם 1 2 3 4 הבא > סיום >>

דף 4 מתוך 4

למעלה