משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפה

תחום חקיקה ואכיפה

משרד התחבורה מבצע חקיקה המסדירה ענייני תחבורה יבשתית, אוירית וימית בישראל.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  19(ג1)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה.
קרא עוד... תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד-2014
 

הארכת הוראת השעה בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיע כי הוראת סעיף 25 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 תוארך מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע, כי חיקוקים שתוקפם פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכנסת החדשה, קרי עד וכולל יום י"ג בתמוז התשע"ה, 30/06/2015.
 

מכרז 15/2014 לאספקה, התקנה, הקמה, יישום, ליווי, הטמעה ותחזוקת מערכת לטיפול בתלונות הציבור עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

קרא עוד... מכרז 15/2014 לאספקה, התקנה, הקמה, יישום, ליווי, הטמעה ותחזוקת מערכת לטיפול בתלונות הציבור עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 

שינוי בסכומי האגרה לפי תקנה 2(ד) לתקנות מסילות הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות)

קרא עוד... שינוי בסכומי האגרה לפי תקנה 2(ד) לתקנות מסילות הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות)
 

מכרז למתן שירותים בתחום הכרטוס החכם

חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין") מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הכרטוס החכם בתחבורה הציבורית, הכול כפי שיפורט במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז").
קרא עוד... מכרז למתן שירותים בתחום הכרטוס החכם
 
<< התחלה < קודם 1 2 3 4 הבא > סיום >>

דף 2 מתוך 4

למעלה