עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתרישוי ופיקוחרכב ושירותי תחזוקה

רכב ושירותי תחזוקה

 • מפעלי שירותי תחזוקה

  מפעלי שירותי התחזוקה (כגון: מוסכים, מכוני רישוי ושמאי רכב) נמצאים תחת פיקוח ובקרה של תחום שירותי התחזוקה באגף הרכב. למעוניינים להקים מפעל  לשירותי תחזוקה מפורט מידע על אופן קבלת הרשאות ורשיונות להקמת המפעל, כמו כן הנחיות, תקנים ונהלים הנדרשים ליישום בקרב מפעלים קיימים. למעוניינים להגיש תלונה כלפי מספקי שירותי התחזוקה מפורט מידע על אופן הגשת התלונה.
 • הסמכה והשתלמויות

  תהליכי הסמכה למקצועות הרכב, קובעים את הרף המקצועי של בעלי המקצוע ונותני השירות במדינה בתחום שירותי התחזוקה. כמו כן, השתלמויות מקצועיות מספקות העשרה כללית וקידום מקצועי. למעוניינים מפורט מידע על תהליכי הסמכה למנהלים מקצועיים,בוחני רכב ושמאי רכב, וכן על השתלמויות לבעלי כתבי הסמכה ואישור ניהולי.
 • דרישות חובה לרכב מנועי

  מדי שנה מגדירה מחלקת התקינה את דרישות החובה לסוגי הרכב השונים לשנת הדגם הבאה. דרישות החובה הישראליות מתבססות על דרישות התקינה של מדינות הקהילייה האירופאית ועל התקנים הפדרליים של ארה"ב. תהליך תקינת רכב כולל בדיקה של המפרטים הטכניים של יצרני הרכב, טפסי ההומולוגציה ובדיקת אב-טיפוס של רכב במסלול בדיקות מיוחד. בתום התהליך ניתן אישור תקינה (הוראת רישום) בהתאם.
 • תקנות ונהלים

  בחלק זה ניתן לקבל מידע מפורט על תקנות ונהלים עבור בדיקות וקבלת אישור לשינוי מבנה בכלי רכב לרבות התקנות למיניהם, גרורים ונגררים, מיגון וכד'
 • יבוא מסחרי של כלי רכב

  המאמץ העיקרי של אגף הרכב ושירותי תחזוקה  מתרכז בפעולותיו הכוללות למניעת תאונות דרכים. למבנה הרכב ותקינותו השפעה ישירה על הבטיחות, היעילות המשקית ואיכות הסביבה. לכן, מקפיד האגף על כך שהרכב אשר יגיע ארצה אכן יענה על כל התקנים ודרישות החובה . בחלק זה מוצג תדריך לנוחיות המבקשים לייבא רכב לארץ, במסגרת יבוא מסחרי.תדריך זה מפרט את השיטות והנוהלים בהתאם לדרישות החובה שנקבעו ליבוא מסחרי ומדריך את הנוגע בדבר בכל הליכי היבוא.
 • יבוא אישי של כלי רכב

  יבוא אישי של כלי רכב נמצא תחת פיקוח של תחום יבוא באגף הרכב. בחלק זה ניתן למצוא מידע על יבוא אישי של כלי רכב כגון: רכב מסוג M1, רכב נכה מסוג M2, אופנוע מסוג L, רכב אספנות, רכבי סיור ורכב מוארך למורה דרך. יבוא הדגמים מותנה באישור או ברישיון ליבוא אישי. עדכוני סטאטוס לבקשה מתקבלים בזמן אמת אל תיבת הדואר האלקטרוני שהוזנה בידי המבקש. ניתן לפנות גם אל מוקד "רישוי קול" (5678*) לקבלת מידע אודות סטאטוס הבקשה ולמשלוח שאילתות למחלקת יבוא.
 • סחר, יבוא וייצור חלקי חילוף לרכב

  פיקוח על בתי מסחר ומפעלים לחלקי חילוף, יבואני חלקי חילוף ואביזרים לרכב, יצרני מרכבים ויצרני גרורים נמצא באחריות תחום סחר,יבוא וייצור באגף הרכב.הפיקוח נעשה ע"י קביעת נהלים להבטחת תכנון וייצור נאות של מוצרי תעבורה, רכיבי רכב וגרורים תוך עמידה בתקנות התעבורה, תקנים, מפרטים ודרישות מקצועיות נוספות. בחלק זה ניתן לקבל מידע מפורט על הנהלים הדרושים לסחר,יבוא וייצור כלי רכב.
 • רכב המונע בגז פחמימני מעובה

  בחלק זה רוכז המידע הדרוש לציבור בעלי הרכב המבקשים לייבא או להסב רכב להנעה בגפ"מ .ניתן למצוא את הבסיס החוקי להנעת רכב בגפ"מ ואת דרישות החובה הכוללות: דרישות מקצועיות , תשתיות , הכשרה ומדיניות אחזקה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגפ"מ וכן להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ.
 • רכב המונע בגז טבעי דחוס

  בחלק זה רוכז המידע הדרוש לציבור בעלי הרכב המבקשים לייבא או להסב רכב להנעה בגז טבעי דחוס (גט"ד) .ניתן למצוא את הבסיס החוקי להנעת רכב גט"ד ואת דרישות החובה הכוללות: דרישות מקצועיות , תשתיות , הכשרה ומדיניות אחזקה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגט"ד וכן להסבת כלי רכב להנעה בגט"ד.
 • דרישות לציוד מכני הנדסי

  תקנות התעבורה אינן מגדירות ציוד מכני הנדסי כרכב, אך מבחינת אגף הרכב ההתייחסות לציוד זה היא באופן הדומה לכלי רכב, על כל המשתמע מכך. בגף צ.מ.ה מתקיימות כל הפונקציות המחלקתיות המצויות באגף הרכב וכן מבוצעים בו כל הליכי הרישום והרישוי של הציוד. בחלק זה ניתן למצוא מידע על הדרישות לפעילות הרישוי של ציוד מכני הנדסי.
 • ניידות בטיחות

  ניידות בטיחות פועלות בכל רחבי הארץ ומבצעות בדיקות תקינות לכל סוגי כלי הרכב ושקילה של רכב כבד. במסגרת זו, מאותרים כלי רכב בהם קיימים ליקויים טכניים מסוכנים ומורדים מהכביש
  פעילות הניידות נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל, כאשר לכל פעילות מתלווה שוטר שמתפקידו לעצור את כלי הרכב לבדיקה ולקנוס את נהגו בהתאם לחומרת ממצאי בדיקת הרכב.
 • זיהום אויר,רעש ודלקים

  חלק מפעילות יחידת המהנדס הראשי לרכב באגף הרכב ושירותי תחזוקה כוללת התייחסות לנושאי איכות הסביבה ואנרגיה, כגון: ביצוע חקר השוואתי של תקנים בינלאומיים הקשורים לנושאי איכות הסביבה (רמת זיהום אוויר, רעש, דלק וכו') לצורך קביעת עקרונות ליבוא רכב, מעקב אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות של הנעת כלי רכב בדלקים הרגילים (בנזין ודיזל) ובדלקים חלופיים, כמו גפ"מ (גז פחממני מעובה), חשמל, תאי דלק וכד' והשתתפות בביצוע מחקרים, סקרים ופרוייקטים מדעיים וטכנולוגיים וכן השתתפות בוועדות מקצועיות שונות בנושאי דלקים, אנרגיה ואיכות הסביבה
 • לימודי אוטוטק בישראל

  משרדי התחבורה והחינוך בשיתוף צה"ל , איגוד יבואני הרכב ,המוסכים, ורשתות לימוד בארץ ביצעו בשנה וחצי האחרונות הערכות מסיבית לפתיחת כיתות לימוד ברשתות לימוד של משרד החינוך במערכות הנדסיות ממוחשבות עם התמחות באוטוטק ,וזאת מניתוח הצרכים הנדרשים למשק הרכב במדינת ישראל.
 • הגברת התחרותיות בענף הרכב

  בתאריך 31/08/2011 מונתה ע"י שר התחבורה וועדה להגברת תחרותיות בענף הרכב. ברשות הוועדה עמד פרופ' זליכה ירון. מטרת הוועדה הייתה לבחון את מכלול הקשרים המתקיימים (בין היתר באמצעות בעלויות צולבות), בין הגורמים הפועלים בענף הרכב והשפעתם על תחומי הענף: יבוא רכב, ענף הליסינג, שירותי תחזוקה ומוסכים, חלקי חילוף, הסדרים עם חברות הביטוח, מחירונים ועוד.
  במסגרת זו  הוקם צוות יישום בינמשרדי ברשות מנכ"ל המשרד. בין המלצות הצוות, המלצה להקים קרן סיוע לתביעות ייצוגיות בענף הרכב.  באתר משרד המשפטים ניתן הסבר כיצד לפנות לקרן , ובאלו דרכים.
 

תוצרים ודגמים של כלי רכב

אישורי רישום ודגמים של כלי רכב בישראל
מאגר מידע רשמי על תוצרים ודגמים של כלי רכב פרטי ומסחרי על פי הודעת הרשות המוסמכת בדבר יבוא סדיר של רכב.

קרא עוד...

משפרים את תדמית מקצועות הרכב

לימודי אוטוטק בישראל
מסלול לימודים חדש בישראל למקצועות הרכב. מתחילים בתיכון עם הפנים לאקדמיה

קרא עוד...

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה