תשתיות ותיאום תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתשתיות ותיאום תחבורתי

כל התוכניות, כל הפרויקטים

בקרוב הכול יהיה יותר קרוב
בימים אלה מתבצעת מהפכה במפת התחבורה של ישראל, שתצמצם את זמני הנסיעה ותקרב את הפריפריה למרכז.

קרא עוד...

בטיחות ופיתוח תשתיות

תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
נוהל עבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות.

קרא עוד...

תשתיות ותיאום תחבורתי

 • פרויקטים בתחום התשתיות

  מערכת תחבורה מתקדמת, בטוחה וזורמת היא "המאיץ הלאומי" להתפתחות כלכלית וחברתית ולשיפור איכות החיים של האזרח והחברה כולה. בד בבד נמשך פיתוח הכבישים, במטרה להקל על הגודש בכניסות לערים. במטרופולינים הגדולים נבנים כבישים עוקפים, הפרדות מפלסיות ודרכים פרבריות מהירות. בערים אחרות מקדם ומתקצב משרד התחבורה תוכניות אב שיאפשרו פיתוח תחבורתי כולל, סלילת עורקים מרכזיים ושיפור הבטיחות.
 • תשתיות בינעירוניות

  פיתוח רשת הכבישים הבינעירוניים הוא אחד מתחומי הפעילות המרכזיים במשרד התחבורה. הגידול המהיר באוכלוסיית ישראל ובהיקף השימוש ברכב, מחייב השקעה מתמדת ברשת הכבישים הבינעירונית, המהווה מנוף חיוני לפיתוח אורבני, חברתי וכלכלי.
 • תשתיות עירוניות

  בתחומי הרשויות המקומיות מוטלת האחריות לתכנון, פיתוח ואחזקת תשתיות התחבורה על הרשות עצמה, הפועלת ישירות או באמצעות חברות עירוניות וממשלתיות. עיקר פעילותו של משרד התחבורה מתבטאת בקידום תהליכי התכנון והאישור ובהשתתפות במימון הפרויקטים.
 • אמצעי בטיחות לתשתיות בערים

  השפעת אמצעי בטיחות שונים על הבטיחות נבדקה במספר רב של מחקרים בעולם. מטבע הדברים, כל מחקר מוגבל למסגרת שבו הוא מבוצע: במדינה המסוימת ובתנאים הקיימים בה, בתקופת הזמן המסוימת, ובקטעי הדרך שמשמשים כבסיס למחקר. מסיבה זו נעשה שימוש בשיטת "Meta Analysis", שמהותה ריכוז ממצאי מחקרים רבים ככל האפשר שנעשו בכל העולם, כדי ליצור בסיס נתונים רחב ומתאים לניתוח סטטיסטי.
  העבודה המקיפה ביותר נעשתה בשיטה זו ע"י
  Rune Elvik & Truls Vaa: The Handbook of Road Safety Measures, Elsevier, 2004
  בעבודה זו מרוכזים ממצאים מעשרות רבות של מחקרים בכל סוג של אמצעי בטיחות. כך למשל, בנושא השפעת מעגלי תנועה נסקרו 28 מחקרים, ובניתוח השפעת גדרות בטיחות נסקרו 38 מחקרים.
 • תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות

  נוהל עבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות. על פי פקודת העיריות, הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית לפיתוח, לסלילה ולאחזקה של כבישים, מדרכות, תמרורים ומתקני תחבורה אחרים הנמצאים בתחום שיפוטה. אחריות זו כוללת גם את גיוס כל המקורות הדרושים למימון ביצוע העבודות השונות.
  אגף תשתיות ותיאום תחבורתי מפרסם את חוברת "שותפים לדרך" המרכזת את נוהל העבודה המעודכן (כסליו תשע”ד, נובמבר 2013).
  שותפים לדרך
 

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה