תכנון תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתכנון תחבורתי
100_tihnun.jpg

תחום תכנון תחבורתי

משרד התחבורה עוסק באמצעות אגף תכנון תחבורתי בכלל נושאי התחבורה היבשתית בכל רמות התכנון עם דגש של תכנון מערכתי. בין היתר עוסק בתכנון סטטוטורי ארצי,תכנון מתארי\מערכתי ארצי, נושאי הנדסת תנועה,ריכוז תקנות התעבורה ובטיחות בדרכים בנושא תשתית.
 • תוכנית אב ארצית

  הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

  תוכנית האב הארצית המשולבת לתחבורה יבשתית בישראל מתייחסת לכלל המערכות ואמצעי הנסיעה, דרכים ומסילות, כלי רכב ורכבות ונועדה להתוות את פיתוח מערכת התחבורה הבינעירונית בישראל לטווח הארוך.תוכנית זו מתייחסת למכלול הנושאים הקשורים למערכת התחבורה מההיבט של התשתיות הדרושות כדי לענות על צרכי הניידות שיהיו במשק הישראלי בטווח בארוך.
 • תכנון סטטוטורי

  הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

  התכנון לטווח ארוך בכלל ובתוכו התכנון הסטטוטורי בפרט, הם מרכיבים מרכזיים ומובילים בכל מערכת לאומית של בניה ופיתוח תשתיות. להלן תוכניות תכנון סטטוטוריות של רשתות הדרכים והמסילות בישראל בהיבט המערכתי במוסדות התכנון.
 • תכנון תחבורה עירונית

  הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

  תכנון תחבורה עירונית נכון ומאוזן אמור להביא שירות ורווחה לתושבים בשני היבטים מרכזיים: איכות חיים ובטיחות בדרכים.
  לפיכך, משרד התחבורה מפיץ סדרה חדשה של הנחיות "הסידרה הירוקה" אשר מציגה תפיסה חדשה, של העמדת הבטיחות, איכות החיים והתחשבות ברצון התושבים והקהילה בראש סולם העדיפויות בתכנון התשתית התחבורתית והסביבה העירונית, לפי השיקולים המסורתיים של קיבולת,רמת השירות ונוחיותו של הרכב הפרטי.
 • תכנון תחבורה בינעירונית

  הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

  רשת הדרכים  הבינעירוניות במדינת ישראל נבנתה במהלך 75 השנים האחרונות, אף כי לא כולה הושלמה. פיתוח הרשת ושדרוגה בעשור האחרון, יחד עם ציפוף הבינוי הביאו לצורך לשדרג גם את מערכת הדרכים הבינעירונית כולה.
 • תכנון תחבורה ציבורית

  הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

  בעשורים האחרונים בעולם גברה מודעות להשפעות חיצוניות שליליות של תנועת הרכב הפרטי, המתבטאות ביצירת מפגעי גודש, זיהום אוויר, רעש וחוסר בטיחות.  פיתוח ותכנון מערכת יעילה של תחבורה ציבורית מהווה חלופה מועדפת, אשר תביא למזעור השפעותיה השליליות של תנועת הרכב הפרטי ותתרום לשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה במרחב העירוני והמטרופוליני. יעילותה של המערכת נמדדת על פי תרומתה לפיצול הנסיעות לטובת התחבורה הציבורית, בין היתר ע"י הקצאת נתיבי תנועה מיוחדים  וקיצור זמני ההמתנה ברמזורים לכלי רכב ציבוריים.
 • תכנון תחבורתי לבטיחות בדרכים

  הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

  אחד מהתפקידים המרכזיים של משרד התחבורה בכלל ותכנון תחבורתי בפרט הוא שיפור הבטיחות ומניעת תאונות בדרכים. תכנון נכון של תשתיות,התקני תנועה ובטיחות והסדרי תנועה יובילו לשמירה על הביטחון של נהגים והולכי רגל, ובהתאם לכך למניעת התאונות בדרכים.
 • ניהול ובקרת תנועה

  הנושא עובר לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

  ניהול התנועה ברשת דרכים מטרופולינית כרוך בהפעלה של מערכות בקרת תנועה מסוגים שונים ובטכנולוגיות שונות ברשתות הדרכים המהירות, הפרבריות והעירוניות. שיטות התפעול ואסטרטגיות הבקרה משתנות, ותלויות בסוג הדרך ובמאפייני התנועה.לכן, בניהול תנועה מערכתי באיזור מטרופוליני נדרש תיאום באיזורי ההשקה ושילוב של המערכות השונות. שילובן הנכון במאמץ משותף יכול להביא להתיעלות ושיפור הבטיחות.
 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה