עמוד הבית - רישוי נהיגה
עמוד הבית

טבלת הנקודות על עבירות תנועה

כל עבירה (לפי תאור) משויכת לסעיף תקנה בדיני התעבורה ומוגדרת כסמל עבירה. נהג אשר קיבל לידו  דו"ח עבירת תנועה, יכול להיעזר בטבלה על מנת לאתר בכמה נקודות הוא יחוייב בגין העבירה בה הוא הואשם. יש לעיין במספר הסעיף (סמל עבירה) בדו"ח, ולבדוק כמה נקודות ירשמו בגין אותה עבירה.

טופס לאיתור פרטי עבירה

לאיתור מדוייק בחר ב"סמל העבירה" (סמל הסעיף בדו''ח) ומלא הסמל המבוקש.
באיתור לפי "סעיף תקנה" (החיקוק  בדו"ח) או "תיאור עבירה" מבוצע חיפוש באמצעות טקסט חופשי.
     
סמל עבירה סעיף תקנה תאור עבירה ניקוד
02000 002 חוסר רשיון רכב 6
02002 010 א נהיגה ללא רשיון נהיגה 8
02004 010 א רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים 8
02005 010 ב התיר לנהוג לאדם בלתי מורשה 0
02007 016 עיסוק בהוראת נהיגה ללא רשיון 0
02008 038 01 הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה 0
02009 038 03 הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש 8
02010 062 01 הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה 0
02011 062 02 נהיגה בקלות ראש 6
02012 062 03 נהיגה בהיותו שיכור 10
02013 062 04 סירב למסור שמו ומענו 0
02014 062 05 סירב למסור פרטים על עבירה 0
02015 062 06 סירב למסור רשיונו לשוטר 0
02016 062 07 סירב למסור שם ומען 0
02017 062 08 הפרת אות שניתנה 0
02018 062 09 זייף זהוי רכב 0
02022 066 הגשת בקשה לרשיון בזמן פסילה 0
02023 067 נהיגה בזמן פסילה 10
02024 010 א רשיון נהיגה אינו תקף לאותו סוג רכב 8
02029 038 02 הורשע בעבירת תוספת שניה שגרמה לת.ד 0
למעלה