דו''ח בטיחות בתפעול המסילה הארצית בין השנים 2012-2013

במסגרת הדו"ח המובא בפניכם יפורטו עקרי הנושאים אשר להם קשר ישיר לבטיחות בהפעלת הרכבת במסילה הארצית.

כמו כן מוצג בדו"ח מודל לניתוח סיכונים, שמפותח באגף, המבוסס על המודל האירופאי, שבאמצעותו מנותחים אירועי הבטיחות ברכבת ישראל. מטרת המודל להעריך את תוחלת הסיכון במונחים של מספר נפגעים בשנה כתוצאה מאותם אירועים. בנוסף ניתן להפיק מהמודל מגמות ומדדי בטיחות שבאמצעותם ניתן להביא לשיפור מתמיד בבטיחות ההפעלה של הרכבת.

דו''ח בטיחות בתפעול המסילה הארצית