דו''ח המחקר והפיתוח השנתי לשנת 2014

דו"ח זה מהווה נסיון ראשון לרכז את כל המידע על המחקר והפיתוח המתבצע במשרד התחבורה, ברשויות ובתאגידים. דו"ח זה, כמו פעולות אחרות שתיזום יחידת המדען הראשי, כדוגמת כנסים וימי עיון, יהיו כלים חשובים בחשיפת הקהילה האקדמית והמקצועית לפעילות המחקר המתבצעת. בכוונתנו למסד את הכנתו והפצתו של דו"ח זה מדי שנה.

אנחנו מזמינים את עמיתנו במשרד, ברשויות, בתאגידים, באקדמיה, ברשויות המקומיות, ובכל משק התחבורה להתייחס, להעיר ולהציע דרכים לשיפור ניהול המחקר והפיתוח בתחום התחבורה ולקיים איתנו דיאלוג מקצועי לתועלתם של כל תושבי ישראל, שייהנו בסופו של דבר משירותי תחבורה טובים יותר.

דו''ח המחקר והפיתוח השנתי לשנת 2014