מורה נבוכים לדלק חלופי לתחבורה

בכל העולם המפותח מתקיימים מאמצים מחקריים ומושקעים משאבים רבים בצמצום השימוש בדלק המופק מנפט גולמי, על ידי שיפור נצילות השימוש בו או על ידי החלפתו בדלק ממקור אחר.
מאמצים אלו מתקשרים עם תחבורה משום שלמעלה מ 50% מהנפט הגולמי המופק בעולם משמש כמקור ראשוני לדלק לתחבורה. דלק שהופק מנפט גולמי מהווה כ 96% מהדלק המשמש בתחבורה.

להורדת המאמר