דרישות איכות מידע תנועתי ממקורות צפים לניהול ולבקרת תנועה

מידע תנועתי הוא תנאי מוקדם לניצול יעיל של מערכת הדרכים. מידע תנועתי הנאסף ע"י גלאים מסוגים שונים משמש כבר עשרות שנים מערכות ניהול ובקרת תנועה, אך העלות הגבוהה הנדרשת להתקנה ותחזוקה של גלאים מונעת את השימוש בהם בכל רשת הדרכים.
ספקי שירות המיישמים טכנולוגיות מתקדמות חדשות, והפועלים על בסיס מסחרי, מציעים מידע תנועתי למטרות שונות, כאשר למעשה אין הערכה מספיק טובה של איכות המידע המתקבל מהם. מטרת המאמר להבהיר את סוגיית איכות המידע התנועתי, ולהגדיר דרישות ממידע תנועתי המשמש לצורך ניהול ובקרת תנועה. הצלחת ספקי שרות פרטיים לעמוד בדרישות אלו תפתח בפניהן את האפשרות לספק שרותי מידע לרשויות לצרכי ניהול ובקרת תנועה.

להורדת המאמר