בקרת תנועה כאמצעי להפחתת זיהום אויר מתחבורה בדרכים מהירות

אחת התוצאות הנלוות לתחבורה מוטורית (יבשתית) מפותחת היא זיהום האוויר וכתוצאה מכך בעיות בריאות ואיכות חיים לאנשים ונזקים לסביבה הטבעית. בדומה לחקיקה מקובלת במספר רב של מדינות מפותחות, חוק אויר נקי הישראלי והתקנות הנלוות אליו קובעים תקני יעד למספר מזהמים הקשורים לתחבורה. מספר מצומצם של מדידות שנעשו לאורך השנים 2008-2012 בקרבה לכביש 4 באזור בני ברק מצביעים אמנם על שיפור מתמשך בשיעור המזהמים, ככל הנראה כתוצאה מהשיפור בטכנולוגיות הרכב, אך עדין חלקם חורגים מעבר לתקני היעד שנקבעו בתקנות.

זיהום האוויר הנגרם מתחבורה נובע משריפת דלק במנועי שריפה פנימית. המשתנים העיקריים המשפיעים על כמות המזהמים הנפלטים הם סוגי ואיכות הדלק, נצילות הבעירה במנוע, נצילות האנרגיה ברכב, גאומטרית הדרך ומאפייני התנועה. יחד עם זאת, שיעור המזהמים באוויר מושפע גם מתנאי הסביבה (טופוגרפיה והקרבה לדרך) ומהתנאים האטמוספריים.

עבודה זו מהווה סקירת ספרות, ועוסקת באסטרטגיות לצמצום זיהום האוויר באמצעות השפעה של משטר זרימת התנועה בדרכים מהירות, על ידי שימוש בכלי ניהול ובקרת תנועה.

להורדת המאמר