דו''ח המחקר והפיתוח השנתי לשנת 2015 - המדען הראשי

בהתאם לחזון המשרדי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אחראי לתכנון, פיתוח והסדרה של תשתיות ומערכות תחבורתיות משולבות, בהקפדה על הבטיחות ולקידום שירותי הניידות והלוגיסטיקה, אשר יתרמו לצמיחה כלכלית וחברתית בישראל.

מאפייני המערכת התחבורתית והשפעתה על המשק כולו מחייבים פיתוח של ענפי התחבורה במשולב עם ענפי משק אחרים ומחייבים מעורבות ממשלתית. גיבוש מדיניות תכנון תחבורה מערכתי בטווחי זמן שונים והתוויית כווני הפעולה מחייבת פעילות מחקר ופיתוח ענפה במשרד ובתאגידיו.
יחידת המדען הראשי, האמונה על נושא זה, מובילה את החדשנות הטכנולוגית בתחום התחבורה בישראל, תוך התבססות על מחקר ומידע, זאת על מנת לשרת את תהליכי קביעת מדיניות התחבורה וקבלת ההחלטות במשרד ובממשלה כולה.
דו"ח המו"פ השנתי בתחבורה מביא לידי ביטוי את עיקרי הפעילות הענפה והמשמעותית הזו ומטרתו לשקף את הנעשה בתחום המחקר והפיתוח התחבורתי הן בקרב מקבלי ההחלטות והן בקרב העוסקים בתחום. מעיון בדו"ח ניתן להתרשם מהיקף הפעילויות הרחב ביותר.

דו''ח המחקר והפיתוח השנתי לשנת 2015