פרטים אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו בוועדת הנסיעות לחו"ל מחודש מרץ - מאי 2015

בהתאם להנחיית ביצוע התקציב מיום 11/03/2015 של החשב הכללי (מספר הוראה: 1.2.6), נדרש המשרד לפרסם פרטים על אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו על ידו.

להלן פרטים אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו בוועדת הנסיעות לחו"ל מחודש מרץ - מאי 2015

רשות הספנות והנמלים
קפריסין  10-11/03/2015- הכנת תרגיל חיפוש והצלה בים בעלות 4,000 ש"ח
אנגליה 14-18/05/2015 - וועדה לבטיחות ימית, בעלות של 14,000 ₪.
ארה"ב 20-26/06/2015 - סמינר בנושא "חיבור במתח חוף לאניות מצד החוף והאנייה", בעלות של  6,650 ₪
ארה"ב 20-26/06/2015 - סיור לימודי בנושאי חירום בארגון רשות חירום לאומית, בעלות של 8,500 ₪

קב"ט
ארה"ב 20-26/06/2015 - סיור לימודי בנושאי חירום בארגון רשות חירום לאומית, בעלות של 8,500 ₪
סין 20-28/06/2015 - אישור בטחוני לשדות תעופה, בעלות של 6,300 ₪
אתיופיה 19-22/04/2015 - בדיקת שדה תעופה, בעלות של 5,500 ₪

רשות תחבורה ציבורית ומדען ראשי
ספרד 31/05-03/06/2015 - פרויקט החשמול - הצטיידות בקטר דואלי בעל יכולת הפעלה בדיזל ובחשמל, בעלות של 5,300 ₪.
איטליה 07-11/06/2015 - אסיפה שנתית של ארגון UITP   בעלות של 30,000 ₪.

החוקר הראשי
צרפת 18-20/05/2015 - מפגש של קבוצת חוקרים ראשיים של אירופה -  בעלות של 5,000 ₪.

השירות המטאורולוגי
שוויץ 25/05-05/06/2015 - קונגרס של ארגון IMO, בעלות של 17,700 ש"ח