נסיעות לחו"ל שאושרו בוועדת הנסיעות לחו"ל מחודש יוני - יולי 2015

בהתאם להנחיית ביצוע התקציב מיום 11/03/2015 של החשב הכללי (מספר הוראה: 1.2.6), נדרש המשרד לפרסם פרטים על אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו על ידו.

פרטים אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו בוועדת הנסיעות לחו"ל מחודש יוני - יולי 2015

רשות הספנות והנמלים
קפריסין  30/6-7/7/2015 - תרגיל חיפוש והצלה בים בעלות 4,500 ש"ח
גרמניה 23-27/8/2015 - ביקור מקצועי בנמל המבורג, 2 עובדים, בעלות של 12,000 ₪.

קב"ט
יוון  19-26/7/2015 - פיקוח על אניות נוסעים, בעלות של 8,500 ₪
אוקראינה 2-6/8/2015 - פגישה עם גורמי תחבורה, בעלות של 5,800 ₪

רשות תחבורה ציבורית ומדען ראשי
הולנד 28/6-1/7/2015 - סדנה ופגישות בנושאי הרגולציה המסילתית, 2 עובדים, בעלות של 8,500 ₪.

החוקר הראשי
גרמניה 23-28/8/2015 - כנס שנתי של ISASI –  בעלות של 10,500 ₪.
פורטוגל 20-24/9/2015 - השתתפות כמשקיפים באימון מקצועי של ENCASIS  - בעלות של 5,800 ₪

השירות המטאורולוגי
פולין 6-11/9/2015 - 4 עובדים בכנס של מפתחי COSMO,  בעלות של 24,000 ₪
שוויץ 27/9-17/10/2015 - מפגש עבודה לכיול מדי קרינה ישירה, בעלות 1,800 ₪

יועץ משפטי
בלגיה 15-17/6/2015 - כריתת הסכם - בעלות של 5,500 ₪
יפן 5-10/7/2015 - עדכון הסכם התעופה עם יפן - בעלות של 12,500 ₪

מינהל התנועה
ארה"ב 28/8-8/9/2015 - ביקור מקצועי מאורגן ע"י שגרירות ארה"ב - בעלות של 5,000 ש"ח

המדען הראשי
צרפת 5-10/10/2015 - כנס בנושא מערכות תבוניות לתחבורה – בעלות של 10,700 ש"ח