דו''ח בטיחות בתפעול המסילה הארצית לשנת 2014

במסגרת הדו"ח המובא בפניכם יפורטו עקרי הנושאים אשר להם קשר ישיר לבטיחות בהפעלת הרכבת במסילה הארצית.

עקרי הנושאים שיוצגו במסגרת דוח זה

  • מדדי הסיכון למוות כתוצאה מתפעול מסילת ברזל ומגמות בעולם
  • מדדי הסיכון למוות כתוצאה מתפעול מסילת ברזל באירופה והשוואה לרכבת ישראל לשנים 2006-2013
  • הצגת מגמה במדדי סיכון למוות כתוצאה מתפעול מסילת ברזל ארצית במדינת ישראל
  • השוואה וניתוח של אירועי הבטיחות לשנים 2014, 2013, 2012
  • עדכון בנושא מעקב על ביצוע תכנית הבטיחות של רכבת ישראל
  • עדכון בנושא מעקב על ביצוע המלצות ועדות בדיקה שמונו על ידי מנכ"ל מת"ח

דו''ח בטיחות בתפעול המסילה הארצית