סדנת תקשורת בנושא: מערכות תבוניות מקושרות לתחבורה, תקשורת, בטחון, תקשורת והגנת סייבר למערכות אלו

בין התאריכים 22-23/03/2016  יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה קיימה סדנת תקשורת בנושא: מערכות תבוניות מקושרות לתחבורה, תקשורת, בטחון, תקשורת והגנת סייבר למערכות אלו.
הסדנה התקיימה בשיתוף עם האיחוד האירופי, והשתתפו בה מומחים ממספר מדינות באירופה.

רשימת המצגות מהסדנה