אימות רישיון נהיגה לשוהים בחו"ל

אזרח ישראלי המצוי בחו"ל במסגרת של טיול, לימודים או תושבות מכל סוג שהוא ונדרש ע"י השלטונות המקומיים, או ע"י מוסדות המדינה לאימות רישיון נהיגה רשאי לעשות כן.
  • יש לפנות באופן רשמי למשרד החוץ הישראלי, המחלקה הקונסולרית ולצרף בקשה אישית מטעם המבקש החתומה על ידו/ה ומצוינים בה פרטי תעודת הזהות, מס' רישיון נהיגה ושם המבקש/ת.
  • משרד החוץ באמצעות המחלקה הקונסולרית ידאג לאמת את המידע מול רשות הרישוי במשרד התחבורה וינפיק את האישור המותאם לפי ההבנות/האמנות הבינלאומיות הקיימות בשירות החוץ הישראלי מול מדינות העולם.
אגף הרישוי מאחל לאזרחי ישראל באשר הם נהיגה נכונה וחזרה הביתה בשלום.