מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית

חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.

הרשות מאפשרת לציבור הרחב לפנות אליה בפניות, תלונות והצעות לייעול לשיפור השירות בכל הנוגע לפעילות התחבורה הציבורית. לשם הנוחות יקראו כל אלו במסגרת מכרז זה "פניות" אלא אם נכתב אחרת.

הרשות רואה חשיבות עליונה במתן מענה הולם לציבור הרחב תוך שימת דגש על זמינות, מהירות ואיכות המענה שניתן. כמו כן, רואה הרשות בפניות הציבור כלי עיקרי לצורך שיפור השירות לציבור.

הרשות מאפשרת לציבור הנוסעים להגיש פניות בכתב במספר דרכים: אתר האינטרנט של המשרד, דוא"ל, דואר טלפון ופקס. מכרז זה עוסק בפניות כתובות בלבד. לא מן הנמנע שבעתיד תאפשר הרשות פניות אליה באמצעים נוספים כגון פניות כתובות ברשתות חברתיות.

מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
תשובות לשאלות הבהרה
נספח א' - מתוקן
נספח כ''ב - מתוקן