אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל

לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).

הננו חוזרים ומדגישים כי חוק הרישוי שנכנס לתוקף ביום 18.10.2016, הסדיר את העיסוק בכל תחומי הרכב, ובכלל זה, בתיווך בייבוא אישי, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק: "ייעוץ, הדרכה או איתור רכב, בתמורה או בשווה כסף, לשם התקשרות של צדדים בעסקה לרכישת רכב במדינת חוץ וייבואו לפי סעיף 33 לחוק."

על פי סעיף 33(ב)(8) לחוק, חייב מבקש רישיון ייבוא להצהיר במסגרת בקשתו לרישיון ייבוא רכב בייבוא אישי, האם קיבל שירותי תיווך בייבוא אישי.

יודגש כי מתן שירותי תיווך בייבוא אישי על ידי מי שאינו בעל רישיון לתיווך בייבוא אישי מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 218(ב)(2) לחוק.

עיקרי העובדות וסיכום השימוע